Tilsynsrapport 2018

I Hillerød Kommune har vi to slags tilsyn; det uanmeldt og det meldte. Vi får besøg af pædagogisk konsulent som ud fra nogle fokusområder observerer og beskriver det hun ser.

Efterfølgende sidder områdeleder, forældrerepræsentant fra Dagtilbudsrådet, pædagogisk konsulent samt leder og har en faglig drøftelse ud fra Tilsynsskema samt den pædagogiske konsulents observationer.

Der vil være forskellige anbefalinger som vi skal følge og arbejde med i det kommende år.