Dagshjulet

Vi har valgt, kort at beskrive hvordan en dag i hhv. vuggestue, børnehave og Skattekiste kan se ud.

Fælles for alle afdelingerne er, at vi gennem hele dagen skaber et pædagogisk læringsmiljø ud fra børnegruppernes behov.

Dagen sammensættes af planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, leg, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner som giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.

Flere af dagens rytmer går igen på de forskellige afdelinger, så der er en genkendelighed når børnene færdes på tværs i huset.

Mellem 6.45-8.00 og 16.00-17.00 (15.30-16.15 fredag) går vi sammen. Vi åbner hver dag i Tårnet (børnehaven) og i takt med at der kommer flere børn og de voksne møder ind, åbner vi de øvrige stuer.