Dannelsesrejse 2019

 

Dannelse – dét vil vi med det!

1.Fælles dannelsesrejse.

Vi vil i Lønhuset have særligt fokus på ”Dannelse” i 2019. Dette skyldes tidligere drøftelser på personalemøder omkring hvilken børnekultur vi gerne vil være med til at skabe i samarbejde med forældrene. Samt en drøftelse af, os voksne som de gode rollemodeller og gå forrest i forhold til at skabe den positive kultur hvor alle føler sig som en vigtig del af fællesskabet. Hvor alle ved hvilke forventninger vi har til hinanden, hvordan vi kommunikerer sammen, sætter ord på handlinger og følelser, hjælpes ad med at løse konflikter på en hensigtsmæssig måde, tager ansvar for os selv og fællesskabet. Kort sagt har nogle tydelige spilleregler for hvilket miljø vi ønsker at børnene bliver en del af og kan gå videre med ud i verden.

2. Vi ønsker mere dannelse og mere børnekultur.

Vi ønsker, at fremme dannelsesperspektivet - særligt for at fremme den aktuelle børnekultur hos os men også for børnenes videre færd i livet, og som borger og bidrager i samfundet! Vi vil sammen med forældrene arbejde på at skabe en positiv, sund, nysgerrig børnekultur som vil og kan selv.

3. Vi skal se på os selv og vores egen hverdag.

Vi skal som personalegruppe og forældregruppe se på os selv og vores hverdag sammen med børnene. Vi skal være opmærksomme på hvordan vi henvender os til hinanden, hvordan vi hjælper og understøtter vores fælles samarbejde, arbejdsgange og pædagogik.

Vi skal sammen tage afsæt i vores fælles hverdagspædagogik og dermed give børnene det bedste grundlag for at trives og udvikle sig.

4. Forældrene modtager vil modtage en månedsplan.

Vi vil gerne sætte arbejdet omkring ”Dannelse” i system med en mere struktureret planlægning. Så målene bliver tydeligere for alle medarbejdere og så vi kan inddrage forældrene.

Forældrene opfordres til at tale om de samme emner derhjemme og derved indgå aktivt i samspillet om opdragelsen og dannelsen af deres børn. Der er for hver måned kort skrevet hvad vi vil have fokus på i Lønhuset.

5. Vi vil fremme demokrati i børnehøjde.

Vi ønsker, at det enkelte barn har en stemme, og at dets stemme gør sig gældende. Barnet skal føle, at det bliver lyttet til og bliver taget alvorligt. Der skal være plads til forskellige meninger, og alle skal høres.

Vi vil som personale inddrage dem forud for indretning af læringsmiljøerne.

6. Hvis børn skal have ens forudsætninger, skal de behandles forskelligt.

Vores børn har forskellige behov – det ses tydelig og derfor er en given besked eller situation ikke altid ens for alle. Det kan siges så simpelt som, ”For at behandle børnenes ens – skal de behandles forskelligt”.

Alle børn skal have de bedste forudsætninger for at kunne hvile i sig selv, føle at de er noget værd og at de har betydning for fællesskabet.

7. Vi skal helt fundamentalt opføre os ordentligt.

Derfor skal vi gøre meget ud af at tale om at være gode overfor hinanden, og se og aflæse hinandens behov. At vi sagtens kan være uenige, men at vi skal være uenige på en ordentlig måde.