Pædagogisk planlægning, dokumentation og ny evalueringskultur i 2019.

Pædagogisk planlægning, dokumentation og ny evalueringskultur i 2019.

Pædagogisk planlægning.

Hvert år arbejder vi med et nyt fokusområde. I 2019 har vi særlig fokus på vores fælles ”Dannelsesrejse". Det er et samarbejde mellem forældre, personale og børn. De aktiviteter og lege vi sætter voksenstyrede rammer omkring - skal alle understøtte de forskellige områder af vores fælles dannelsesrejse.

Vi er optagede af, at få indrettet nogle nye fysiske og æstetiske læringsmiljøer som i højere grad understøtter barnet/børnenes udvikling, leg, læring og dannelse gennem dagen. Det pædagogiske læringsmiljø skal være "levende" og justeres efter børnegruppens behov.

Vi starter med Skattekisten og derefter børnehaven. De rammer der er skabt i vuggestuen understøtter fint den aldersgruppe og deres behov. 

Dokumentation.

Vi laver en månedsplan hvor vi skriver de planlagte aktiviteter ind så mor og far kan følge med i barnets hverdag hjemmefra. Det er eksempelvis: Øve sig på at gebærde sig i trafikken, sang og sanglege, yoga, læseleg, motorik, leg og bevægelse, kultur, former og farver, science, fællesskab, min familie m.m. Hertil tager vi også udgangspunkt i den nye styrkede læreplan, så vi sikrer os, at alle børn får de bedste forudsætninger for at udvikle sig indenfor alle læreplanens temaer.

Dokumentationen af vores hverdag fungerer også som et pædagogisk redskab til at undersøge hvilke områder vi har været inde over i år og hvad vi skal arbejde videre med. 

Ny evalueringskultur.

Vi skal fra august og gennem resten af 2019 arbejde med at skabe en mere systematisk form for evalueringskultur. Evalueringskulturen skal være med til at udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.

Den pædagogiske læreplan skal evalueres hvert 2 år med udgangspunkt i de pædagogiske mål samt en vurdering af hvorvidt der er en sammenhæng mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.