Overgange

Overgang mellem vuggestue og børnehave.

Vores kerneopgave i Lønhuset er at, "Vi vil gøre børn klar til at mestre det næste".

Vi arbejder i Lønhuset med, at sikre den gode overgang fra vuggestuen til børnehave. Vi er en integreret institution og det skal gerne give den fordel at vi kender hinanden på kryds og tværs.

Overgangen kan være så fundamental en forandringer i barnets liv, at dets identitet, relationer og rolle grundlæggende ændres. Overgangen betyder nye muligheder for at møde nye kammerater, opdage nye sider af verden og lære nye spændende ting. På hvilken måde det enkelte barn håndterer overgangen afhænger af en række faktorer i og omkring barnet.

For at fremme læring, samt stimulere udviklingen af børnenes kompetencer, arbejder vi i vuggestuen og børnehaven med børnene i mindre grupper om formiddagen. Børnene inddeles med henblik på, at styrke relationerne imellem dem, samt understøtte at alle børn får en målrettet læring. En læring som i sidste ende skal styrke det enkelte barns forhold til børnehavestart og senere overgangen fra børnehave til skole. 

Forældreinddragelse er også en vigtig del, da det betyder meget, at børnene kan dele deres oplevelser med mor og far, og at der hurtigt etableres et samarbejde mellem forældre og børnehaven.

Vi har valgt at sidestille overgangen med opstarten, begge dele er lige vigtige, derfor prioriterer vi det i vores daglige arbejde.

Vi arbejder med:

Spirregruppen består af en blanding af de ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn. De mødes sammen hver torsdag kl. 10-10.30 hvor de sammen med 1 voksne fra vuggestuen og 1 voksen fra børnehaven gennemgår et kontinuerligt og genkendeligt forløb med sang, historier og lege med afsæt i et tema: Fx ”De tre små bukkebruse”.

Et årshjul som tydeligt viser hvornår de enkelte børn skal rykke fra vuggestue til børnehaven.

Overgangssamtale med deltagelse af forældre, 1 pæd fra vug, 1 pæd fra bh. Her har vi en drøftelse af hvordan vi bedst muligt understøtter barnet i overgangen samt en fælles forventningsafstemning.

Overgangssamtalen ligger cirka 2- 3 mdr. før barnet starter i børnehaven og varer 1 time. Pædagogen fra vuggestuen sørger for, at finde en dato/tid hvor både forældre og 1 pæd fra børnehaven har mulighed for at deltage.

Overgangspapir udfyldes af vuggestuen sammen med forældrene. De sørger for at videregive vigtige informationer til børnehaven.

Overgangsperiode vil vare fra vi har holdt overgangssamtalen og frem til barnets start i børnehaven. Børnene kommer på besøg og leger i børnehaven, efterhånden udvider vi det til at de også spiser med.

Overgangsmakkere vi vil forsøge så vidt muligt at samle børnene i mindre grupper ved overgangene, så de følges ad. Dette afhænger selvfølgelig af alder samt modenhed.

Mål for overgangsperioden:

  • Barnet skal føle sig tryg i opstarten i børnehaven.
  • Barnet får kendskab til børnehavelivet, får en fornemmelse af børnehavens rutiner og struktur. De får kendskab til børnehavens dagligdag så som aktiviteter, toiletbesøg, garderobe, grupperum. De ved hvor deres garderobe er.
  • Barnet lærer de voksnes navne.
  • Barnet falder hurtigt til, så det er klar til at udvikle sig gennem leg og læring.
  • Barnet lærer, sine nye venner og omsorgspersoner at kende.
  • Forældrene føler sig velinformeret og trygge ved børnehaven.