Skattekisten - for børn i §32 tilbud

Skattekisten er et specialpædagogisk behandlingstilbud til børn med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og børnene her visiteres under §32 i Hillerød Kommunes Dagtilbud.

Skattekisten har egne lokaler og faciliteter i den ene del af Lønhuset tilpasset børnenes behov, men vi benytter os så vidt muligt af de fordele, der er ved at være tilknyttet et hus med børn i både vuggestue og børnehave.

Dagligdagen i Skattekisten er meget struktureret og vi benytter os af totalkommunikation, hvor det er nødvendigt. Dette er for eksempel ved visualisering af dagligdagen ved boardmakers på barnets individuelle dagstavle, Tegn Til Tale, GoTalk Now eller andre elektroniske støttesystemer.

 

Individuelle handleplaner.

Der udarbejdes individuelle handleplaner for hvert enkelt barn tilknyttet Skattekisten.

Dette foregår såvel i det tværfaglige samarbejde, men især sammen med barnets forældre.

Handleplanen vil altid tage udgangspunkt i barnet, men vi følger også de politiske indsatsområder i Hillerød Kommune, med afsæt i de seks læreplanstemaer, som du kan læse mere om i Skattekistens Pædagogiske Handleplan.

Vi arbejder altid ud fra barnets nærmeste udviklingszone og har barnets ressourcer i fokus.

Vi lægger vægt på et tæt samarbejde med barnets forældre, og sammen sætter vi mål for barnets udvikling. Dette foregår såvel igennem den daglige kontakt og dialog og ved årlige konferencer forår og efterår.

Du er meget velkommen til at kontakte daglig leder Puk Sønderskov Sørensen, hvis du har spørgsmål til Skattekisten. Min mail er psso@hillerod.dk eller mobil 72324399.