Den pædagogiske Læreplan - overordnet og med praksiseksempler fra de forskellige afdelinger

Pædagisk læringsmiljø, leg og læring.

Læringsmiljøerne er at finde alle vegne gennem hele dagen.  De ses gennem de børneinitierede lege hvor børnene får mulighed for at udvikle deres fantasi og samarbejdsevner. Med der er altid en voksen i nærheden til sikre, at den udvikler sig positivt samt hjælpe med at lede legen nye steder hen. 

Vores voksenstyrede aktiviteter er baseret på en legende og eksperimenterende tilgang ud fra Science. Her kan der opleves nyt og vi følger børnenes idéer eller det som de er optagede af. Der er mulighed for at bidrage med innovative og kreative løsninger i fællesskab med andre børn og voksne.

Rutinesituationerne er også meget vigtige læringsmiljøer: Når vi vasker hænder, tager tøj af og på, hælder op med små kander m.fl. Når vi dækker bord udfordres den matematiske intelligens, når børnene skal tælle tallerkener og kopper. 

Selvhjulpenhed er i fokus i Lønhuset. Ved at guide og understøtte barnet i at blive selvhjulpen, styrker vi samtidigt barnets selvtillid. Barnet oplever succes, ved at øve sig og holde ud, så det til sidst lykkes med selv at lyne jakken eller tage sko på.

Vi arbejder hele tiden på, at gøre barnet klar til "at mestre det næste". Vi har fokus på processen frem for produktet. og er samtidig bevidste om at skabe en balance mellem læringsmiljø, leg og læring.

Vi arbejder hele tiden ud fra hvor er barnet nu i sin udvikling og hvad er næste skridt. Vi sørger for, at "skubbe" barnet tilpas. 

I Lønhuset arbejder vi også med at skabe børnefælleskaber på tværs af almen- og special.