Sproggrupper og dialogisk læsning

I Lønhuset lægger vi stor vægt på det daglige sprogarbejde i et tæt samarbejde med forældrene og vores dygtige logopæd Nina. 

Både i vuggestuen og børnehaven er der en sprogpædagog, som har en særlig kompetence indenfor sprog og sprogstimulering. Hver uge går de fra med en lille gruppe børn, og ud fra rammerne omkring dialogisk læsning og/eller Læseleg, understøttes børnene i deres sproglige udvikling.

Derudover tænkes sprog ind i alle aktiviteter i hverdagen, ved at de voksne sætter ord på handlinger, føleleser, aktviteter med mere.