Inklusion

 

 

 

Inklusion

I Hillerød Kommune er det værdifuldt, at alle børn har det godt, og at de udvikler sig både socialt, fagligt og fysisk som en del af fællesskabet. Målet er at fællesskabet er inkluderende, her lægges vægt på omgivelser og relationer.

Det er således målsætningen at alle børn, 0-6 år, får mulighed for:

  • At føle sig som værdifulde medlemmer af de fællesskaber, de indgår i.
  • At tage en ungdomsuddannelse.
  • At børnene, i voksentilværelsen får et selvstændigt liv.

Mål
Børn skal opleve fællesskab og værdier Skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse har stor betydning for børns selvværd og mulighed for at klare sig godtsenere i livet. (Servicestyrelsen, KL ogSocialministeriet)