PPR og Fremskudt rådgivning

PPR.

I Hillerød Kommune har vi mulighed for at trække på PPR´s kompetencer samt tage en sag op i Fremskudt Rådgivning.

PPR står for Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, og består af flere forskellige faggrupper:

PPR pædagoger, psykolog, logopæd, socialrådgiver, handicaprådgiver, sundhehedsplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut.

Vi kan også søge om at få PPRpædagoger ud til at støtte op omkring en inklusionsindsats eller lignende.

Fremskudt Rådgivning.

Fremskudt Rådgivning foregår 1 gang om måneden hvor der deltager psykolog, socialrådgiver, sundhedsplejerske, personale og leder fra Lønhuset. Her har vi mulighed for at drøfte hvilke handlemuligheder vi har som voksne omkring det barn som ikke trives i den kontekst de voksne har stillet op for barnet. Med andre ord, giver os mulighed for at se på vores praksis Det kan også være det handler om at vi skal involvere andre faggrupper og lave en indstilling til PPR. Vi inddrager altiv forældre i vores tanker omkring at tage et barn op på Fremskudt Rådgivning.