Børnemiljøvurdering

Børnemiljøvurdering


Børnemiljøvurdering

I Dagtilbudsloven står der i kap. 2 § 13: "Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre børnemiljøvurderingen. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at børnemiljøvurderingen revideres minimum hvert tredje år, og når der sker ændringer, der har betydning for børnemiljøet.

Ny lov om vurdering af børnemiljøet skal sikre, at børnene i dagtilbuddene i Hillerød kommune har et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring.

Børnemiljøet
Børnemiljøet skal ses med børnenes øjne og børnenes oplevelser af børnemiljøet skal indgå i den samlede vurdering i den grad det er muligt.
Et godt børnemiljø indebærer, at der er:

- en åben og positiv atmosfære
- demokrati og medbestemmelse
- ufordrende udearealer
- oplevelser i naturen
- sunde og behagelige bygninger
- hygiejniske toiletter og puslepladser
- sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold
- velovervejede materialevalg
- konstruktiv konflikthåndtering
- ingen mobning
- kulturel og værdimæssig rummelighed til alle børn

 I Lønhuset tænkes Børnemiljøet ind i læringsmiljøet og evaluering af denne.