Målsætning

Målsætning


Vores målsætning i Lønhuset er:

- At skabe et trygt og udviklende børnemiljø, i en rar, hyggelig og positiv atmosfære, baseret på et godt og respektfuldt forældre- og personalesamarbejde.

- At være anderkendende og inkluderende og se verden med barnets perspektiv.
Omsorgsfulde, nærværende, begejstrede og engagerede voksne, skaber trivsel og fælleskab for alle børn, så barnet føler sig værdifuld.

- At lære børnene tolerance og respekt for hinanden og vores forskelligheder.

- At have fokus på natur, udeliv, og hvilket giver gode muligheder for motoriske udfoldelser.
Udflugter, udeleg og –aktiviteter,  gør børnene nysgerrige og giver mulighed for fordybelser.

- At have fokus på sproget, da det har stor betydning for, at barnet kan skabe gode relationer til andre børn og voksne, og er et godt grundlag, for at være med i fællesskaber.
Derfor vægter vi sproglig indsats højt, såvel skriftsprog som det talte sprog.

- Vi Skulle have haft fokus på Digitalisering i Børnehøjde i marts, men så kom Corona og lukkede det hele ned. Derfor har vi skudt det til et personalemøde i august 2020.

Digital teknologi er i dag en naturlig del af børnenes hverdag. Inden for det pædagogiske område, kan den digitale teknologi være med til at fremme kvaliteten af den daglige pædagogiske praksis.