Tilsyn 2019

Tilsyn 2019 

Vi havde uanmeldt tilsyn den 3.12.2019 og anmeldt tilsyn den 4.8.2020.

Hermed en redigeret udgave af samlet konklusion – efter inspirerende samtale ved tilsynsmødet:

 

Samlet konklusion Lønhuset

Børnene i Lønhuset er ved tilsynsbesøget fordelt rundt i hele huset. Der ses mange eksempler på, at børn og voksne i Lønhuset er i tæt dialog. Børnene mødes af engagerede og smilende voksne. Der arbejdes tydeligt med at se ”med børnene”, at inddrage deres ønsker og idéer. De voksne arbejder både indenfor og udenfor med små børnegrupper. De voksne er tæt på, og de kan også guide, trøste og hjælpe, når der er behov herfor.

Der ses også mange eksempler, hvor børnenes behov hurtigt aflæses, og hvor der alligevel gives rum for, at børn selv kan komme til at øve sig i at løse en udfordring. Andre gange er der voksne, der tager over og giver den nødvendige hjælp - eller tilfører legen viden og idéer. I en særlig børnegruppe arbejdes der med at lære at spille spil, også her er der en rar og anerkendende tone. Der er også her en rolig atmosfære ved overgange til næste aktivitet eller rutine. Børnene er trygge og de ved, hvad der skal ske.

De mange muligheder på legepladsen benyttes også flittigt. Der er gang i cyklerne, der leges ved gyngerne, der leges tagfat, børn leger med hinanden to og to eller tre og tre, ingen drysser rundt alene. De voksne er fordelt rundt på legepladsen, og der summer af børn i god leg - nogle gange guidet af en voksen, andre gange leges der f. eks. skjul, hvor man skal øve sig i at klare sig uden de voksne. Tilsynet bemærker efter at have tænkt ”hvor er de voksne ude på legepladsen”, at de voksne er i øjenhøjde med børnene på legepladsen – (grunden til at de ikke umiddelbart kan ses er, at de er i gang med lege med børnene, mens de er i fysisk øjenhøjde med børnene).

De mange udviklende dialoger vidner om, at man som medarbejdere og ledelse vægter at være i gode samspil med børnene – at børnene er deltager i udviklende og lærende relationer med andre børn og voksne. De voksne fordeler sig rundt blandt børnene, og der er en struktur som understøtter dette. Der er mange muligheder for at være i den ”længerevarende fælles opmærksomhed”, som fremmer børns læring. Læringsmiljøet i Lønhuset spiller fint sammen med mål og elementer i den styrkede pædagogiske læreplan (for eksempel leg, børneperspektiv, kommunikation og sprog) - og mange situationer vidner om en høj pædagogisk kvalitet.

Ebbe Søgaard, konsulent, dagtilbud Børn, Hillerød Kommune.