Erfaringer fra en "Corona tid" 2020

På vores første personalemøde gennem lang tid, i maj 2020, havde vi sat tid af til at evaluere de forskellige indsatsers effekt på børn, forældre og personale. Det er en vigtig drøftelse i forhold til at omsætte læring til praksis.