Metodevalg 2020

 

Læseleg/Dialogisk læsning.

Styrker barnets sproglige og sociale udvikling. Vi inddeler børnene i små legegrupper som sammen med en fast voksen mødes en gang om ugen over en længere periode.

 

Fri for mobberi.

Vi har en kuffert med forskellige pædagogiske redskaber som vi løbende inddrager i forskellige situationer/samlinger sammen med børnene.

 

Tegn på læring skema.

Vi har i Område Midt udarbejdet et skema til planlægning og evaluering af det pædagogiske læringsmiljø.

 

Vis hvad du kan.

Et pædagogisk redskab som kortlægger barnets udviklingstrin indenfor alle områder. Samt sætter fokus på hvad næste udviklingszone er. Med et særligt fokus på kommunikation og sprog.

 

TRAS.

Et pædagogisk redskab som kortlægger barnets udviklingstrin indenfor alle områder. Samt sætter fokus på hvad næste udviklingszone er.

DPU.

Til at kortlægge barnets trivsel og udvikling benytter vi os af en DPU (Dansk pædagogisk udviklingsplan) hvor vi i samarbejde med forældrene gennemgår de forskellige udviklingstrin- og områder. Vi udarbejder bl.a. en DPU forud for hver forårskonference i Skattekisten.

 

Anders skriver model til evaluering.

Ved evaluering og til at understøtte en evalueringskultur i Lønhuset, har vi valgt, at benytte os af Anders Skrivers model (Se bilag).

 

Tegn til tale.

Vi benytter os af enkelte tegn i vuggestuen, og mere udpræget i Skattekisten. Tegn til tale har en god effekt på barnet i forhold til at kunne understøttes i at kommunikere med sine omgivelser samtidigt med at føle sig forstået. Vores logopæd i Skattekisten tilbyder kurser i Tegn til tale til forældre med børn i et §32 tilbud.

 

Boardmarker/piktogrammer.

Vi understøtter barnets behov for visuel støtte i form af piktogrammer/dagsorversigt i forhold til at skabe en genkendelig/forudsigelig hverdag.

 

Sprogtest af alle 3 årige og 5 årige børn.

Alle børn bliver sprogtestet 2 gange i deres tid i Lønhuset. I samarbejde med logopæd og forældre udarbejder vi en handlingsplan.

 

Tæt samarbejde med andre faggrupper i PPR.

Vi inddrager altid forældre i det tætte samarbejde omkring deres barn samt drøfter muligheden for sparing og indstilling til PPR i forhold til at få deres faglige blik.