Børnesyn

Børnesyn i Lønhuset

I Lønhuset synes vi, at børn skal have tid og plads til at være børn, plads til at være forskellige og plads til at udvikle sig i sit eget tempo. De skal sammen med deres forældre have en oplevelse af nærvær, omsorg og tryghed, hvormed fundamentet for udvikling etableres.

Vi tror på, at det skabes i et tæt samarbejde med forældrene og gennem relationen til den betydningsfulde voksen. 

Barnet skal mødes med positiv forventning af de de nære voksne og ud fra barnets aktuelle udviklingstrin.

I en legende tilgang møder vi barnet, hvorigennem relationerne styrkes og barnet udfordres til "at mestre det næste". Med andre ord vi skubber barnet tilpas ud fra det udviklingstrin det er på og er på vej hen til. Samt at almen- og specialgruppe inkluderes så meget som muligt i hverdagen.

Det er vigtigt for os, at barnet og familien får en god, tryg start og følelsen af at Lønhuset er et rart sted at være. Barnet skal i den første tid have mulighed for at se voksne, børn og rum an i et roligt miljø., i takt med at de bliver trygge, skal de understøttes i at skabe relationer til andre børn og voksne. Det er vigtigt for os, at de nye børn og forældre bliver mødt af nærværende og omsorgsfulde voksne.

Vores hverdag er bygget op i faste rutiner , faste siddepladser og faste voksne, som tilsammen skaber genkendelighed for den enkelte.