Lønhuset

 

Jeg opfatter det, at drive god ledelse - som det som finder vej til børnene og gør en forskel. I min optik, så starter og slutter alt med børnene.

Min fornemmeste opgave er, i tæt og åben dialog med medarbejdere og forældre, at skabe de bedste betingelser for barnets positive udvikling og trivsel. Det er vigtigt for mig, at vi skaber et meningsfyldt partnerskab sammen med forældrene omkring deres barn.

Som Søren Hertz siger, så er ”Børnene vores bedste manualer”. Børn fortæller os hvad det er vi voksne omkring dem skal være opmærksom på samt hvor vi skal ændre vores tilgang til og omkring barnet. Vi skal fokusere på barnets små initiativer og afdække ressourcer.

Vi er et hus med et engageret og dygtigt personale som hver dag yder en stor indsats for at skabe de bedste betingelser for børnene. I vores bestræbelse på at blive den bedste daginstitution, har vi altid fokus på kvaliteten af vores pædagogiske arbejde og tilstræber hver dag at blive endnu bedre.

Puk sønderskov Sørensen - daglig leder i Lønhuset siden januar 2018.

Lønhuset vil gerne kendes ud fra følgende:

  • Et trygt og udviklende læringsmiljø som skabes i tæt samarbejde børn, personale og forældrene imellem. 
  • Alle føler sig velkomne, lyttet til, forstået og inkluderet i fællesskaber.
  • Vi vil sikre en ensartet og tryg overgang fx: fra vuggestue til Børnehaven og fra børnehave til skole. 
  • Tidlig indsats omkring udsatte børn/familier; tæt samarbejde med det tværfaglige team i forhold til at få flere perspektiver omkring barnet og den kontekst det indgår i.
  • Børnene får hjemmelavet varieret kost af gode økologiske råvarer hver dag samtidigt med at de får en forståelse af madvarer, bæredygtighed/miljø samt får kendskab til hvordan maden laves. Samtidig med at vi undgår madspild og følger sundhedstyrelsen anbefalinger til børnenes kost.
Bilag