Lukkedage i daginstitutionerne i Hillerød Kommune

 

Lukke dage i daginstitutioner 

Grundlovsdag (her tilbydes ikke alternativ pasning).
Juleaftensdag (her tilbydes ikke alternativ pasning).

Derudover har vi lukkedage, hvor der er alternativ pasning, hvis man har behov for det. Disse dage er: 

Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
Dagene mellem jul og nytår inklusiv den 31. december. 

 

Ved behov for alternativ pasning skal der udfyldes en formular som skal sendes til områdeleder Eva Vester. Denne formular sendes ud via Børnroden i god tid.

Herudover kan områdebestyrelsen i kommunale institutioner og forældrebestyrelsen i selvejende institutioner beslutte at der kan blive etableret sampasning mellem flere dagtilbud, på dage med lavt fremmøde. Hvis dette bliver etableret, er det et krav, at der er medarbejdere til stede fra de involverede dagtilbud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukkedage og sampasning i Hillerød Kommune