Ifølge dagtilbudsloven skal alle dagtilbud arbejde med læreplaner, indeholdende 6 temaer:

1.      Alsidig personlig udvikling

2.      Sociale kompetencer

3.      Sproglig udvikling

4.      Krop og bevægelse

5.      Natur og Naturfænomener

6.      Kulturelle udtryksformer og værdier

 

I Hillerød Kommune vil arbejdet med de 6 læreplanstemaer fremgå af den pædagogiske handleplan som udarbejdes i det enkelte område / den enkelte institution.